Polis politik potatismos

Äntligen har rikskrim tagit över utredningarna om glasbitarna i kycklingförpackningarna. Äntligen säger jag, för bara några dagar sedan ville inte rikskrim befatta sig med det hela, utan ansåg att de lokala polismyndigheterna skulle utreda var och en för sig. Och det är just det som är problemet, då polisen är indelad i 24 olika länspolismyndigheter som varken vill, kan eller får samarbeta över länsgränserna. Detta är helt förödande för rättssäkerheten, men är skitbra för bovarna. Som nu i fallet med kycklingarna, där man funnit glas i förpackningarna i flera olika län. Då ska varje enskild länspolismyndighet utreda var och en för sig sina fall i sitt län. Inget samarbete här inte.

Det är ju helt hål i huvudet att polisväsendet är indelat i 24 olika myndigheter som varken får samarbeta och utreda tillsammans, eller inte ens vill samarbeta av prestigeskäl och revirpinkeri. Bovarna har ju en förmåga att röra sig fritt över länsgränserna, de skiter fullständigt i hur polisen är organiserad. För varje nytt brott de gör i ett nytt län, måste den polismyndigheten i det länet starta en ny utredning på egen hand. Helt från noll. I varje län. Varje gång. Hur ineffektivt är inte det? Inte konstigt att polisen gnäller om att de är underbemannade och saknar resurser, när de ska sitta och göra dubbelarbete i flera län samtidigt.

Slå ihop alla de 24 polismyndigheterna till en enda myndighet, så de kan samutnyttja sina resurser, samarbeta över hela landet, oavsett i vilket län brottet begås. Då kommer stora rationaliseringsvinster att göras. Det blir så att säga mer polis för skattepengarna.

Men detta är det inget som varken sittande regering eller andra regeringar verkat reflektera över. Att pilla på polisen vågar dom inte. Istället kommer nu ett utredningsförslag att slå ihop fyra myndigheter som pysslar med fyra helt olika saker, till skillnad från de 24 polismyndigheterna som alla gör en och samma sak. Förslaget vill slå ihop Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Eh, jaha, och vad för slags samordningsvinster hade ni tänkt göra här? Det enda de fyra olika trafikmyndigheterna har gemensamt, är att de just tillhandahåller infrastruktur för allmänheten. Ska en rallare nu börja som fartygslots, en vägmarkeringsmålare börja trafikleda flygplan osv? Denna nya myndighet som förslagsvis kommer heta Trafikverket, kommer bli en stor gigantisk trög koloss och förslagets tanke är att de olika trafikslagen ska samarbeta mera med varandra för att uppnå bästa samhällsnytta. Men det vet vi väl alla hur det är, med en stark bilmaffia som bilindustrin och Motormännen kommer Vägverket sluka alla pengar och resurser och Banverket får ännu mindre pengar idag för att bygga miljövänlig järnväg. Hur bra är det för miljön? Är det något jag missat, så berätta gärna det för mig.

Idag finns ingen samordning, så där har utredningsförslaget en poäng. Men det kan bero på att det inte finns något dedikerat departement med en minister som har till uppgift att styra och samordna de olika trafikmyndigheterna. Sedan 1998 är det Näringsdepartementet som ansvarar för trafikfrågorna, det är därför det blivit som det är. Är det samordning regeringen är ute efter, så borde kommunikationsdepartementet återuppstått med en kompetent kommunikationsminister som samordnar de olika myndigheterna. Precis vad utredarna vill.

Sluta pilla på trafikverken och förstatliga polisen istället genom slå ihop de 24 olika länspolismyndigheterna. När ni ändå är igång, lägg ned landstingen och förstatliga dessa också och överför ansvaret till kommunerna och staten.

Då jävlar ska ni få se på rationellt arbete inom polisen, trafiken och sjukvården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.